Jäsenehdot

Jäsensopimuksen määräaika kestää sopimuksen mukaan joko yhden, kolme, kuusi tai kaksitoista kuukautta. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Mikäli haluat jatkaa sopimustasi uudella määräajalla, ilmoitathan jäsensopimuksen tulevan määräajan pituuden yhtä kalenterikuukautta ennen edellisen määräajan päättymistä. Esimerkki: 12 kuukauden määräaikanen jäsenyytesi on päättymässä. Voit jatkaa jäsenyyttäsi toistaiseksi voimassa olevana (hinta muuttuu 1kk jäsenyyden hinnaksi /kk, eikä asiasta tarvitse erikseen ilmoittaa) tai voit sopia uudesta 3, 6 tai 12 kuukauden määräajasta yhtä kuukautta ennen edellisen määräajan päättymistä.

Yleiset jäsenehdot

Jäsenyyteen kuuluvat kaikki normaalihintaiset, säännöllisesti tarjottavat viikkotunnit. Erikoistunnit, kurssit ja workshopit ovat lisämaksullisia palveluita, jotka eivät kuulu kuukausimaksun hintaan.  

Ensimmäisen jäsenyyskuukauden kuukausimaksu maksetaan aina jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä toimitiloissamme (Puusepänkatu 5 C 1). Seuraavasta jäsenyyskuukaudesta alkaen kuukausimaksu laskutetaan kuukausittain sähköpostitse. Kuukausimaksun eräpäivä on joka kuukauden 1. tai 15. päivä, jolloin suoritetaan kuluvan kuukauden jäsenmaksu. Asiakas suorittaa jäsenmaksut viimeistään eräpäivänä.

Asiakkaan on pyydettäessä todistettava oikeutensa mahdollisiin alennushintoihin. Jos asiakkaan oikeus alennettuihin hintoihin päättyy, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@polecenter.fi .

Jos asiakas ei suorita maksuja ajallaan, on Poleto Oy:lla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö kuukausimaksut, Poleto Oy voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ja periä sopimuksen määräajan mukaiset jäljellä olevat maksut.

Poleto Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja jäsenhintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

Jäsenyyden tauotus ja lomat

Asiakkaalla on oikeus pitää yksi lomakuukausi (6 kk jäsenyys ) tai 2 lomakuukautta (12 kk jäsenyys) kalenterivuoden aikana. Lomakuukaudelta ei peritä kuukausimaksua. Jos lomakuukausi pidetään jäsenyyden määräajan aikana, se jatkaa jäsenyyden määräaikaisuutta loman keston (1kk tai 2kk) verran.

Asiakkaan on ilmoitettava haluamansa lomakuukauden ajankohta viimeistään yhtä kalenterikuukautta ennen lomakuukauden alkua.

Sairastapauksissa asiakas voi laittaa jäsenyytensä tauolle lääkärintodistusta vastaan. Tauko voidaan aloittaa ilmoituspäivästä alkaen sairauden kestäessä yli kolme viikkoa (21 vuorokautta). Asiakkaan on ilmoitettava tauosta kirjallisesti. Sairasloman aikainen jäsenmaksu hyvitetään tarvittaessa seuraavan laskutettavan kuukausimaksun yhteydessä. Jos sairaudesta johtuva tauko pidetään jäsenyyden määräajan aikana, se jatkaa jäsenyyden määräaikaa tauon keston mukaisen ajan.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Pole Centerin ajanvarausehtoja ja -käytäntöjä.

Kirjalliset ilmoitukset tehdään sähköpostiosoitteeseen info@polecenter.fi .

Jäsenyyden irtisanominen

Jäsenyyden määräajan jälkeen irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi. Mikäli asiakas ei irtisano jäsenyyttään 1 kalenterikuukautta ennen määräaikaisen jäsenyyden päättymistä, jatkuu jäsensopimus automaattisesti määräajan päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana.

Jos asiakas haluaa irtisanoa sopimuksen ennen jäsenkauden määräajan loppumista (1, 3, 6 tai 12 kuukautta), asiakas suorittaa Pole Partners Oy:lle irtisanomismaksuna kolmen kuun kuukausimaksujen mukaisen summan.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksensa ensimmäisen 6 tai 12 kuukauden aikana ilman irtisanomismaksua vain erikoistapauksissa, kuten raskaus, pitkäaikainen harrastuksen estävä sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle tai asevelvollisuus. Tällöin jäsensopimuksen irtisanomisaika on yhden kalenterikuukauden mittainen. Esimerkki: Mikäli irtisanot jäsenyytesi kuluvan kuukauden aikana, tulee jäsenyytesi päättymään seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@polecenter.fi .